Intelektual Mudik: Reaktualisasi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan

Essay photo Hardi Mahardika 2021-01-07 03:30:03 0 Komentar 176
photo

Masjid merupakan sarana tempat ibadah umat Islam yang kedudukanya sangat penting. Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajada yang artinya tempat sujud atau tempat untuk menyembah kepada Allah swt. Mengacu kepada tarikh di dalam buku sejarah peradaban Islam karya Syamruddin Nasution, sejarah didirikanya masjid oleh Rasulullah Saw. ketik