Dibalik Dunia Pendidikan

Laporan Utama photo Fitria Aulia Rahma 2021-01-13 17:09:44 1 Komentar 781
photo

Pendidikan di era sekarang memang sangat penting, tetapi apakah sekolah juga merupakan sebuah kepentingan? Ivan Illich telah mengkritik sistem pendidikan, di Amerika Selatan dan Amerika Latin. Disana, terdapat wajib belajar selama 12 tahun.

Mereka yang tidak menyelesaikan sekolah selama 12 tahun dianggap sebagai masyarakat yang tidak terdidik. Di wilayah tersebut persekolahan justru melumpuhkan semangat kaum miskin untuk mencapai pendidikan mereka.

Sekolah dipandang sebagai sa